Uzyskaj wsparcie w ramach programu!

„Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego".

Zachęcamy do przystąpienia do programu aktywizacji młodzieży w wieku 15-29 lat z województwa świętokrzyskiego zaangażowanej w życie społeczne.

Działając w samorządach studenckich/doktoranckich, organizacjach doktorantów, oraz uczelnianych organizacjach studenckich, uczestnicy programu będą mogli skorzystać ze szkolenia i wyjazdu studyjnego oraz z bezzwrotnego finansowania podejmowanych inicjatyw:
-organizację konferencji (2000,00 zł),
-mały grant (4000,00 zł)

Dzięki uczestnictwu w programie, uczestnicy mogą stać się liderami w swoim środowisku, a dodatkowo pozyskać pozytywny rozgłos dla reprezentowanej uczelni poprzez wpisanie na listę rankingową.
Patronat nad programem objął Pełnomocnik rządu ds. młodzieży.
Dodatkowo „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego" posiada rekomendację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, który wyraził aprobatę dla prowadzonych przez organizatorów działań.

Jak się zgłosić?
Rekrutacja na pierwszy z elementów wsparcia – szkolenie i wyjazd studyjny rozpoczęta! Zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie
www.swietokrzyskieplus.pl Rekrutacja trwa do 10.03.2023 r. Liczba miejsc ograniczona.
Jeden samorząd studencki/doktorancki, organizacja doktorantów lub uczelniana organizacja studencka może złożyć jedno zgłoszenie w ramach jednej formy uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem jak najszerszego udziału przedstawicieli z każdego powiatu województwa świętokrzyskiego.


Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę
www.swietokrzyskieplus.pl lub pod numerami telefonów 041 230 23 10 lub 731900331.