Nakładem Wydawnictwa Gołuchowski ukazała się książka Problematyka cyberbezpieczeństwa w ujęciu polemologicznym, organizacyjnym i legislacyjnym autorstwa naszego wykładowcy płka dra Dobrosława Mąki.

(ze Wstępu)

(.) rewolucja dzieje się na naszych oczach i przebiega dynamicznie w zintegrowanej sferze „naczyń połączonych", wykorzystujących wielokanałowe sieci publiczne, rozległe sieci korporacyjne, chmury obliczeniowe itp. Tę sferę nazywamy właśnie cyberprzestrzenią, której pojęcie nie ogranicza się jedynie do przepływu informacji, ale obejmuje znacznie więcej zjawisk współczesnego świata. Zjawisk widocznych i odczuwalnych wszędzie wokół nas. Mających wpływ na naszą obyczajowość, na codzienne życie. Wystarczy się rozejrzeć... choćby na ulicy, gdzie połowa przechodniów (szczególnie młode osoby) trzyma przed sobą telefon komórkowy, gdzie z każdego rogu spoglądają na nas kamery cyfrowe, a przejeżdżające samochody korzystają z urządzeń na bieżąco kontrolujących ich pozycję z wykorzystaniem sygnałów satelitarnych... (...)

Książkę można nabyć w Bibliotece ANSG oraz przez serwis Allegro.

 

W rok po rozpoczęciu wojny rosyjsko - ukraińskiej w nakładem Wydawnictwa ANSG ukazała   się   książka Strefy dominacji imperium. Wielka strategia przemiany Rosji w hegemona   Eurazji autorstwa znanej rumuńskiej analityk prof. Alby Popescu.

Z recenzji: Książka ta stanie się przydatną pozycją w takich dziedzinach wiedzy jak rosjoznawstwo, nauki o bezpieczeństwie, czy geostrategia. Podejście badawcze charakterystyczne dla tych dziedzin połączono w recenzowanej publikacji z głębią, umożliwiającą zrozumienie zarówno kluczowych aspektów współczesnej Wielkiej Strategi Rosji, dążącej do globalnej hegemoni, jak i istoty brutalnej polityki Kremla na drodze do osiągania politycznych i militarnych celów wszelkimi dostępnymi środkami.

Książkę można nabyć w Bibliotece ANSG oraz przez serwis Allegro.

 

Projekt „Seniorzy dla Seniorów” realizowany przez Akademię Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego oraz Inicjatywę Kėdainiai "Tezauras" daje seniorom konkretne narzędzia
do samostanowienia i samoobrony na własnych zasadach, daje możliwość realizowania siebie, rozwijania się i dbania o siebie nawzajem. Celem projektu jest rozwijanie ich gotowości i odporności w cyfrowym świecie, wspierając ich kompetencje, dając sygnał do rozwoju i poszukiwania, a nie edukując z pozycji autorytetu młodego cyfrowego pokolenia. Głównym beneficjentem projektu realizowanego w ramach projektu Erasmus + są członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ANSG.

W ramach projektu dr Przemysław Furgacz, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  
i Technicznych   ANSG   prowadzi   zajęcia   w   formie   wykładów i ćwiczeń na temat zagrożeń w internecie oraz ochrony przed cyberprzestępczością.

 

W sobotę 11 lutego 2023 roku Społeczność Akademicka Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego bawiła się podczas Charytatywnego Balu Karnawałowego.
W imprezie udział wzięli studenci, wykładowcy i władze uczelni. Organizatorzy balu, którym był Samorząd Studencki ANSG, połączyli przyjemne z pożytecznym. Podczas wspólnej zabawy, udało się zebrać kwotę 2223,86 złotych. Całą sumę studenci tradycyjnie przekazali na rzecz Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Nasz Dom" w Denkowie

 

Postanowieniem   Prezydenta   Rzeczypospolitej Polskiej   za wybitne   zasługi
w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i uczelnianej, z inicjatywy Rektora ANSG, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, prof. Jurij Makar został odznaczany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Profesor Makar jest znanym ukraińskim politologiem, byłym wykładowcą i przyjacielem naszej uczelni, doktorem honoris causa dwóch polskich uniwersytetów oraz wielkim orędownikiem współpracy polsko - ukraińskiej.

Uroczyste wręczenie orderu dla Prof. Jurija Makara będzie miało miejsce najprawdopodobniej w czerwcu 2023 r. w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.