Nowość wydawnicza

Nakładem Wydawnictwa ANSG ukazała się książka „Smart City (Compact City) nowym wyzwaniem w zarządzaniu miastem” autorstwa prof. Wiktora Adamusa. Książka wyszła w serii: EKONOMIA I PRAWO.

Z recenzji: Praca podejmuje niezwykle ważny problem współczesnego zarządzania miastem – Smart City. (…) Celem jest przybliżenie potencjalnych działań władz miast, które mogą się wpisywać w koncepcję Smart City, takich jak Kraków, na przykładzie wdrożeń w mieście Wiedeń. (…) Autor (…) podjął próbę czynników najważniejszych w zakresie inteligentnego zarządzania miastami, mające z założenia przyczynić się do wdrożenia nowoczesnych technologii, obniżenia kosztów funkcjonowania miasta, optymalizacji wykorzystania zasobów miasta czy poprawy jakości życia w mieście. Jednoznacznie można się zgodzić z założeniami dokonanymi przez autora, iż inteligentne miasto ma sześć kluczowych obszarów funkcjonowania: kapitał ludzki i społeczny (smart people), gospodarka (smart economy), środowisko (smart environment), zarządzanie (smart governance), mobilność (smart mobility), warunki życia (smart living).

Książkę można kupić w Bibliotece ASNG, księgarni akademickiej oraz poprzez serwis allegro.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

W dniu 1 października 2022 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego. Wśród obecnych gości znaleźli się parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, przedstawiciele samorządu gospordarczego i zawodowego oraz wieloletni przyjaciele i pracownicy ostrowieckiej uczelni.

Po przywitaniu gości  nastąpiła ceremonia odznaczeń zasłużonych pracowników Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego. Medalem  Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: dr Arkadiusz Chudzik, dr Małgorzata Cichońska, dr Dorota Maciąg, Liliana Miałkowska, mgr Justyna Osuch oraz gen. broni w st. spocz. prof ANSG Anatol Wojtan.

Podczas uroczystości najlepsi studenci otrzymali wyróżnienia od Rektora. Następnie studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie.

Wykład inauguracyjny na temat wpływu wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo Polski i Europy wygłosił były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz były Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji Generał Mieczysław Cieniuch.

Tegoroczna inauguracja niewątpliwie przejdzie do historii, ponieważ po 26 latach z Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości staliśmy się Akademią Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.

Pracownia Gier Wojennych im. Gen. Mariana Kukiela

16 września 2022 roku miało miejsce otwarcie Pracowni Gier Wojennych im. gen. Mariana Kukiela.

W otwarciu uczestniczyli m.in Rektor ANSG dr Paweł Gotowiecki, gen. broni prof. dr Anatol Wojtan, gen.dyw. Andrzej Pietrzyk, prof. dr hab. Zbigniew Doliwa - Klepacki oraz ppłk Grzegorz Stęplewski z WOT, prezes wydawnictwa Taktyka i Strategia Wojciech Zalewski.

Pracownia jest wykorzystywana do zajęć na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe m.in. na przedmiotach Kartografia i Gry wojenne, a także jako specjalistyczna pracownia dla pasjonatów gier symulacyjnych oraz miłośników wojskowości.

Powstanie Monografia Ostrowca Świętokrzyskiego

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego przystąpiła do przetargu na napisanie monografii Ostrowca Św. Powstanie publikacji mieści się w ramach zadania gminy pn. Jestem Ostrowczaninem – udokumentowanie i pokazanie na nowo elementów budujących tożsamość Ostrowca Świętokrzyskiego. Monografia tematycznie ma zawierać następujące zagadnienia: pradzieje, nowożytność, wiek XIX, międzywojnie, II wojna światowa, okres PRL, kultura i sport, a jej zakończeniem będzie kalendarium obejmujące ostatnie trzy dekady historii. Monografia będzie miała charakter recenzowanej publikacji naukowej. Redaktorem naukowym wydawnictwa będzie dr Paweł Gotowiecki, historyk, rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Pandemia COVID-19 zmieniła oblicze współczesnego świata nie tylko w wymiarze ochrony zdrowia, ale także na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej. Zasięg przestrzenny, liczba osób zakażonych i zmarłych, czas trwania oraz długotrwałe skutki wywołane przez pandemię – porównywalne do recesji spowodowanej przez „wielki kryzys” z lat 1929-1933 – pozwalają o niej mówić jako o wydarzeniu makrosystemowym.

Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych CIRSA, Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego oraz Partnerzy, wychodząc naprzeciwko potrzebom badawczym związanym z wielopłaszczyznową analizą zjawiska pandemii COVID-19 zorganizowali interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową „Nowy ‘wielki kryzys’. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19”, która odbyła się

w dniach 13-14 października 2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przez dwa dni w Ostrowcu Świętokrzyskim naukowcy dyskutowali o pandemii koronawirusa na świecie w aspektach medycznych, ekonomicznych, polityczno - prawnych, polityczno - sekuritologicznych oraz społecznych.

Wśród ponad 60 prelegentów znaleźli się eksperci z Polski, Ukrainy, Indii, Gruzji, Rumunii, Danii oraz Brazylii.