samorząd studencki

Rada Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2022/2023

Agata Sadłocha Bezpieczeństwo narodowe, I rok
Oskar Kanios Bezpieczeństwo narodowe, II rok
Agnieszka Lipiec
Bezpieczeństwo narodowe, III rok
Marcin Bis Bezpieczeństwo narodowe, I rok, II stopień
Kamil Nieduziak Ekonomia, I rok
Anna Surowiec Ekonomia, II rok
Dominika Piotrowska Ekonomia, III rok
Dominika Pytel Ekonomia, I rok, II stopień
Klaudia Prusińska Ekonomia, II rok, II stopień
Katarzyna Trzaska
Pedagogika, I rok
Daria Mąka
Pedagogika, II rok
Justyna Pastuszko Pedagogika, III rok
Magdalena Korcyl Pedagogika, I rok, II stopień
Anna Lasocka Pedagogika, I rok, II stopień
Karolina Gogół Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, I rok
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, II rok
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, III rok
Patrycja Zaręba Pielęgniarstwo, I rok
Agnieszka Górna Pielęgniarstwo, II rok
Ewa Osuch
Pielęgniarstwo, III rok
Aneta Grzegorzewska Pielęgniarstwo, I rok, II stopień
Karolina Pękala Pielęgniarstwo, II rok, II stopień

 

Zarząd Samorządu Studenckiego

Marcin Bis
Przewodniczący Samorządu Studenckiego
Ewa Osuch
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
Dominika Opala Sekretarz
Kamil Nieduziak Skarbnik
Patrycja Zaręba
Członek Zarządu