K O M U N I K A T
dotyczący studentów ubiegających się o stypendia w  roku akademickim 2022/2023 na semestr zimowy.

 

     
Komunikat Stypendia 2022-2023 PDF ikona pdf2
Komunikat nr 2 - Stypendia 2022-2023 PDF ikona pdf2
Wytyczne dotyczące zasad przyznawania stypendium PDF ikona pdf2

 

 REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Regulamin Świadczeń dla Studentów PDF ikona pdf2
Zarządzenie w sprawie kryteriów wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora PDF ikona pdf2
Zarządzenie w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2

 

Druki do pobrania
Format Plik
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie zapomogi PDF ikona pdf2
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów PDF ikona pdf2