K O M U N I K A T
dotyczący studentów ubiegających się o stypendia w  roku akademickim 2022/2023 na semestr letni.

 

     
Komunikat nr 4 - semestr letni 2023 PDF ikona pdf2
Komunikat Stypendia - semestr letni 2023 PDF ikona pdf2
Komunikat Stypendia 2022-2023 PDF ikona pdf2
Komunikat nr 2 - Stypendia 2022-2023 PDF ikona pdf2
Wytyczne dotyczące zasad przyznawania stypendium PDF ikona pdf2

 

 REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Zarządzenie nr 6/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2
Zarządzenie nr 1 /2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie progów dochodu wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w PDF ikona pdf2
Regulamin Świadczeń dla Studentów ANSG PDF ikona pdf2
Zarządzenie nr 49/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie kryteriów wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2
Zarządzenie nr 53/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2

 

Druki do pobrania
Format Plik
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie zapomogi PDF ikona pdf2
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów PDF ikona pdf2