Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
ZARZĄDZENIE nr 14/2022 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia13 maja 2022 r. w sprawie zmian w zarządzeniu nr 14/2021 Rektora WSBiP z dnia 30 kwietnia 2021 r., w sprawie warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych, przebiegu egzaminów dyplomowych oraz sposobu obliczania ostatecznego wyniku studiów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. pdf ikona pdf2
Procedura antyplagiatowa pdf ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki niemedyczne pdf ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki medyczne pdf ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - studia podyplomowe pdf ikona pdf2
zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów dyplomów pdf ikona pdf2

Druki do pobrania Format Plik
Oświadczenie studia I i II stopnia pdf ikona pdf2
Oświadczenie podyplomowe pdf ikona doc
Strona tytułowa pracy dyplomowej doc ikona doc
Strona tytułowa pracy dyplomowej st podyplomowe doc ikona doc
Karta obiegowa studia I i II stopnia pdf ikona pdf2
Karta obiegowa studia podyplomowe pdf ikona pdf2