Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego PDF ikona pdf2
Regulamin studiów podyplomowych PDF ikona pdf2
Regulamin praktyk studenckich PDF ikona pdf2
Regulamin praktyk na studiach podyplomowych PDF ikona pdf2
Regulamin kształcenia na odległość PDF ikona pdf2
Regulamin Potwierdzania Efektów Uczenia się PDF ikona pdf2
Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad i trybu przyjmowania skarg, wniosków i petycji w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
Terminarz roku akademickiego 2022/2023 PDF ikona pdf2
Regulamin biblioteki PDF ikona pdf2

 

Druki do pobrania Format Plik
Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego z dnia 1 października 2022 r. w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenta oraz zasad jej wytwarzania i wydawania w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego PDF ikona pdf2
Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS PDF ikona pdf2