Prosimy o zarejestrowanie się na naszej stronie w celu przeprowadzenia rekrutacji za pośrednictwem Internetu. Rekrutację można przeprowadzić w zakładce ,,rekrutacja on-line”


Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się 30.05.2023 r.

 

Zarządzenia i uchwały dotyczące rekrutacji na studia

Druki do pobrania Format Plik
Zarządzenie Rektora nr 26/2018 z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora WSBiP nr 3/2018 z dnia 25 maja 2018r. pdf ikona pdf2
Uchwała nr 21/2018 Senatu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsięborczości w Ostrowcu Św z dnia 30 pażdziernika2018r. zmieniająca uchwałę nr 3/2018 z dnia 25 maja 2018 pdf ikona pdf2
Zarządzenie Rektora nr 13/2018 z dnia 25 maja 2018r, W sprawie ustalenia zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 pdf ikona pdf2
Uchwała nr 3/2018 Senatu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości z dnia 25 maja 2018r. W sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach na rok akademicki 2019/2020 pdf ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 11/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na pierwszy rok studiów 2018/2019 w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. pdf ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 14/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w roku akademickim 2020/2021 pdf ikona pdf2
ZARZĄDZENIE nr 4/2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat (czesnego) za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim na studiach II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku akademickim 2020/2021. pdf ikona pdf2
ZARZADZENIE REKTORA nr 52/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w roku akademickim 2020/2021 pdf ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 41/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów, w semestrze letnim w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w roku akademickim 2021/2022 pdf ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 15/2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w roku akademickim 2022/2023 pdf ikona pdf2

Studia licencjackie

W punkcie Rekrutacyjnym ANSG
należy złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale do wglądu i kserokopia,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej do wglądu,
 • wypełnione i podpisane podanie oraz kartę ewidencyjną ze strony internetowej
  (Link do dokumentów)
 • 2 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • dowód opłaty rekrutacyjnej do wglądu,
 • kandydaci na kierunki: pielęgniarstwo - dodatkowo orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy dotyczące kształcenia i nauki zawodu na wybranym kierunku.

w Ostrowcu Świętokrzyskim ANSG Blok-C
ul. Akademicka 12 (Os. Pułanki)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.(41) 260-40-40
tel./fax (41) 263-21-10

jak również

w Tomaszowie Mazowieckim (siedziba Filii: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim- Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego)
ul. J. Słowackiego 32/42
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 512 447 114, 41 260 40 45

w Limanowej
Niepubliczne Centrum Edukacji
34-600 Limanowa, ul. B. Czecha 5G
www.nce.malopolska.pl
tel. 600 399 978
tel. 502 767 777


Studia magisterskie

W punkcie Rekrutacyjnym ANSG
należy złożyć następujące dokumenty:

 • odpis dyplomu, suplement do wglądu i kserokopia
 • wypełnione podanie oraz kartę ewidencyjną kandydata,
  (Link do dokumentów)
 • 2 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (dotyczy kierunku pielęgniarstwo)
 • dowód opłaty rekrutacyjnej do wglądu,

Szczegółowe informacje i foldery wraz z programami studiów można uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych ANSG:

w Ostrowcu Świętokrzyskim ANSG Blok-C
ul. Akademicka 12 (Os. Pułanki)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.(041) 260-40-40
tel./fax (041) 263-21-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Studia podyplomowe

W punkcie Rekrutacyjnym ANSG
należy złożyć następujące dokumenty:

 • odpis dyplomu, suplementu do wglądu i kserokopia,
 • wypełnione i podpisane podanie oraz kartę ewidencyjną ze strony internetowej
  (Link do dokumentów)
 • dowód opłaty rekrutacyjnej do wglądu,

Studia pielęgniarstwo pomostowe

W punkcie Rekrutacyjnym ANSG
należy złożyć następujące dokumenty:

 • Ksero prawa wykonywania zawodu,
 • Dyplom do wglądu i kserokopia
 • Świadectwo dojrzałości do wglądu i kserokopia
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
 • Zaświadczenie z pracy
 • Wszystkie dokumenty ze strony internetowej:
  • Karta ewidencyjna
  • Podanie
 • Tabela z doświadczeniem zawodowym (wpisuje się miejsca zatrudnienia od 1 do ostatniego i na to musi być ksero świadectw pracy)
 • Tabela z kursami (potwierdzenie – ksero kursu)
 • Ksero badania kału na nosicielstwo
 • Ksero badania WZW
 • Ksero ubezpieczenia NW i OC

W przypadku braku jakiegoś dokumentu wypisują oświadczenie do kiedy dostarczą brakujące dokumenty.