"Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne"

Red. dr Przemysław Furgacz

 

Periodyk o charakterze interdyscyplinarnym, ukazującym się od 1998 roku. Poprzednia nazwa „Acta Scientifica Academiae
Ostroviensis”. Czasopismo recenzowane. Od 2012 r. ukazuje się w wersji elektronicznej.

Na podstawie wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 23. 12.2015 r. (część B) czasopismo otrzymało 7 pkt.


zeszyty naukowe

 

 

"Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem"

Red. dr Jakub Żak

 

Rocznik, redagowany przez pracowników katedry Bezpieczeństwa Narodowego, ukazujący się od 2012 roku. Na łamach "Ante Portas" zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały dotyczące problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
Czasopismo jest indeksowane między innymi w bazie Index Copernicus, ICV (2018) – 86.7

 

anteportas

 

     

„Polish Journal of Health and Fitness”

Red. prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina
(poprzedni tytuł "Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki medyczne, kultura fizyczna i zdrowie" ISSN 2300-1747)

 

Recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z zakresu  szeroko pojętego zdrowia człowieka i jego uwarunkowań. W szczególności przyjmowane są artykuły z obszaru ochrony zdrowia, opieki medycznej i pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, treningu zdrowotnego (aktywności fizycznej człowieka i jej wpływu na zdrowie), żywienia człowieka oraz zdrowia psychicznego.

PJHF jest czasopismem elektronicznym i wydaje jeden numer rocznie, jednakże prace zaakceptowane do druku niezwłoczne są publikowane na stronie internetowej czasopisma.

pjhf