Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego realizuje kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek pozwalające na doskonalenie zawodowe w ramach kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz specjalizacji zgodnie z zamieszczonym wykazem i programami kształcenia na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (www.ckppip.edu.pl).
Czas trwania kształcenia uzależniony jest od ilości godzin danego programu.
Koszt danego rodzaju kształcenia uwarunkowany jest liczbą grup.


Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego
organizuje w roku akademickim  2022/2023

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE
LP. NAZWA KURSU OKRES REALIZACJI KURSU
1 Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
dla pielęgniarek i położnych
07.11.2022r.- 26.12.2022r
2 Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
dla pielęgniarek i położnych
05.09.2022r.-24.10.2022r.
3 Wywiad i badanie fizykalne
dla pielęgniarek i położnych
06.02.2023 r.-27.03.2023 r.
4 Szczepienia ochronne
dla pielęgniarek
15.09.2022r.-31.10.2022r
5 Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka
dla pielęgniarek i położnych
17.09.2022r.- 22.10.2022r.
6 Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1
dla pielęgniarek i położnych
07.12.2022r.-04.02.2023r.
7 Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2
dla pielęgniarek i położnych
07.12.2022r.-04.02.2023r.
8 Edukator w cukrzycy
dla pielęgniarek i położnych
06.12.2022r.-28.01.2023r
9 Terapia bólu ostrego u dorosłych
dla pielęgniarek i położnych
06.12.2022r.-28.01.2023r.
10 Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
dla pielęgniarek i położnych
06.12.2022r.-28.01.2023r
11 Wykonanie badania spirometrycznego
dla pielęgniarek
09.12.2022r.- 03.02.2023r.
12 Leczenie ran
dla pielęgniarek
07.11.2022.-26.12.2022r.

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562).

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu tego kursu, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Do kursu kwalifikacyjnego przystąpić mogą pielęgniarki, które:

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • posiadające min. 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie pielęgniarki (zaświadczenie).

Ponadto do momentu ukończenia kursu, przed przystąpieniem do egzaminy końcowego  pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć  zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych (zgodnie z wymogami w danej dziedzinie).

KURSY KWALIFIKACYJNE
LP. NAZWA KURSU OKRES REALIZACJI KURSU
1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
dla pielęgniarek
17.09.2021r.-31.01.2022r.
2 Pielęgniarstwo rodzinne
dla pielęgniarek
02.10.2021r.- 27.01.2022r.
3 Pielęgniarstwo środowiska nauczania wychowania
dla pielęgniarek
25.06.2021r.- 12.11.2021r.
4 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
dla pielęgniarek
18.09.2021r.-18.12.2021r.
5 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
dla pielęgniarek
08.10.2021r.-15.01.2022r.
6 Ochrona zdrowia pracujących
dla pielęgniarek
04.09.2021r.-11.12.2021r.
7

Pielęgniarstwo chirurgiczne
dla pielęgniarek

15.10.2021r.-25.02.2022r.
8 Pielęgniarstwo internistyczne
dla pielęgniarek
27.10.2021r.-17.03.2022r

Rejestracja poprzez system SMK

Dokładne informacje –nr tel. 41 260 40 43

Druki do pobrania Format Plik
REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
ZARZADZENIE REKTORA nr 44/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek w ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2