22 pedagogika jmgr

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)


O kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to atrakcyjny kierunek studiów, który umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia nowoczesnej, kreatywnej i efektywnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. Posiada niemal wszystkie niezbędne umiejętności, sprawności i kompetencje wychowawcze i dydaktyczne do profesjonalnej pracy z najmłodszymi dziećmi. Potrafi planować i organizować proces dydaktyczno-wychowawczy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, diagnozować i wspierać ucznia /dziecko w jego rozwoju. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz klasach początkowych w różnych typach szkół publicznych i niepublicznych.


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2

Kadra

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzonym w naszej uczelni, wykłada profesjonalna kadra naukowa i dydaktyczna zarówno własna jak i m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak

dr Mirosława Parlak

Profesorowie, adiunkci i asystenci ANSG:

dr Monika Borek
dr hab. prof. ANSG Mariusz Jędrzejko
dr Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. ANSG Barbara Kałdon
dr Robert Krasowski
dr Magdalena Kalista Jasiak
mgr Mariola Krawczyk
mgr Anna Mitoraj- Broda
dr Mirosława Parlak
dr Sylwester Scisłowicz
dr Marek Świeca
dr Izabela Zaborowska
dr Anna Zybura
dr hab. prof. ANSG Bożena Zboina
dr Ewelina Żuchowska


Pozostali wykładowcy:

 

prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski

dr Grair Magakian

mgr Danuta Kapsa

prof. dr hab. Marta Wrońska

dr Dorota Ochojska

mgr Ewa Gawron

prof dr hab. Janusz Miąso

mgr Monika Szczygieł- Boczar   

mgr Iwona Winiarska

dr hab. Marta Uberman

mgr Łukasz Sobuś

mgr Karolina Skurska

dr Tomasz Gosztyła

mgr Jan Tokarz

mgr Elżbieta Rutecka

dr Ewa Staropiętka- Kuna

mgr Magdalena Kaptur- Woźniak     

mgr Małgorzata Wolska- Długosz

dr Elżbieta Marek

mgr Agnieszka Kwiatkowska

mgr Grzegorz Marzec

dr Janusz Boczar

mgr Bożena Kotowska

mgr Anna Suska

dr Renata Żabecka- Chowaniec

mgr Mateusz Moryciński

mgr Magdalena Hudziaczek- Cieślar       

dr Aldona Kopik

mgr Piotr Pasiński

mgr Anna Hojnor

dr Wiesław Matyskiewicz

mgr Marcin Gorbunow

mgr Elżbieta Orzeł- Pociecha

dr Karina Gaik-Dudziak

mgr Marta Zieja

mgr Anna Nowak

dr Agnieszka Łaba- Chornecka

mgr Mirosława Płacheta

mgr Jolanta Juszkiewicz

dr Anna Dąbrowska

 mgr Ewa Dębińska

mgr Urban Bednarski

 

 

 

 

 

 

 


Z życia kierunku