22 ekonomia

Specjalności/ profile kształcenia:

  • Ekonomia menadżerska i finanse przedsiębiorstw
  • Ekonomika sektora publicznego

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych


Specjalności

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Ekonomika menedżerska i finanse przedsiębiorstw – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, prawa i podatków, niezbędne do efektywnej pracy na stanowisku menedżerskim. Studenci przeanalizują w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie i zachodzący w niej proces decyzyjny. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, absolwenci nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

Ekonomika sektora publicznego – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu f finansów, ekonomii, prawa i podatków, społecznej, rozwoju zrównoważonego oraz funduszy strukturalnych UE, niezbędne do efektywnej pracy w administracji publicznej. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, posiadają umiejętności dotyczące pozyskiwania i analizy informacji niezbędnych do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, polityki społecznej.


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Ekonomii:

badyga

dr Anna Bałdyga

Profesorowie, adiunkci i asystenci ANSG:

dr hab. prof. ANSG Wiktor Adamus
dr Arkadiusz Chudzik
prof. dr hab. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
dr Przemysław Furgacz
dr Zdzisław Kałamaga
mgr Michał Kądziołka
dr Kamila Kowynia- Leśniak
mgr Jolanta Libura
dr Agnieszka Rożek
mgr Grażyna Sowa
dr Elżbieta Szymańska
dr Renata Wojtuś

Pozostali wykładowcy:

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

       

dr Tomasz Jarocki

       

mgr Justyna Osuch

prof. dr Khatuna Chapichadze

dr Wiktor Krasa

mgr Aleksandra Czubak

dr hab. prof. ANSG Anna Doliwa-Klepacka

dr Wojciech Lichota

mgr Sylwia Barańska

dr hab. Anna Żeromska

dr Grzegorz Panek

mgr Wiktor Możgin

dr hab. Marek Leszczyński

dr inż. Anna Jańska

mgr Jan Tokarz

dr Sylwester Pietrzyk

dr Paweł Gotowiecki

mgr Agnieszka Kwiatkowska

dr Adam Pązik

dr Leszek Sykulski

mgr Robert Szczepaniak

dr Alina Walenia

dr Wioletta Tokarska- Ołownia    

mgr Szymon Kamela

dr Robert Krasowski

dr Jarosław Dulewicz

mgr Artur Łakomiec

dr Jacek Barburski

mgr Urban Bednarski

mgr Dorota Gagat

dr Dorota Jankowska

mgr Łukasz Witkowski

mgr Aneta Pankowska

dr Anita Leszczyszyn

mgr Katarzyna Wiśniewska

 


Z życia kierunku: