22 pielegniarstwo

Specjalności/ profile kształcenia:

  • pielęgniarstwo

O kierunku

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, kształci studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym tzw. studia "pomostowe".Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, zaś studia pierwszego stopnia tzw. „pomostowe” trwają dwa lub trzy semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa.

Podczas trzyletnich studiów wyższych I stopnia, studenci kierunku pielęgniarstwo w ANSG w Ostrowcu Św. zdobędą wiedzę z zakresu nauk podstawowych, społecznych, podstawowej opieki pielęgniarskiej oraz zyskają zaawansowaną wiedzę w ramach opieki specjalistycznej nad pacjentem. Należymy do elitarnego grona Uczelni w Polsce oferującego nową jakość kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

2022 certyfikat piel ist

MonoprofiloweCentrum Symulacji Medycznej to nowoczesna baza dydaktyczna przeznaczona dla studentów kierunku pielęgniarstwo, dzięki której realizują oni ćwiczenia i zajęcia praktyczne przy pomocy zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności, fantomów najnowszej generacji oraz nowoczesnych trenażerów. Kształcenie w tej formule oparte jest na szeroko pojętej symulacji zdarzeń medycznych, która dzięki zastosowaniu realnych scenariuszy pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, unikając przy tym niepotrzebnego ryzyka dla pacjenta. Zajęcia w Centrum Symulacji realizowane są już od listopada 2018 roku. Dysponujemy 7 salami dydaktycznymi: 2 sale niskiej wierności kształcą w podstawowych umiejętnościach pielęgniarskich, 2 sale służą do ćwiczeń w czynnościach ratowniczych i wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Kolejna, nasza perełka – to sala wysokiej wierności wyposażona w symulatory wysokiej wierności oraz sprzęt symulujący warunki panujące w OIOM w szpitalu czy klinice. Studenci mogą również korzystać z sali do debrefingu, gdzie na olbrzymim ekranie monitora śledzą własne poczynania w trakcie realizacji scenariuszy zajęć nagranych w postaci filmu, dzięki bogatemu systemowi audiowizualnemu w jaki wyposażone jest centrum. Ukoronowaniem wysiłków jest złożenie przez studentów Obiektywnego Egzaminu Klinicznego w specjalnie to tego przeznaczonej sali, który jednocześnie kończy zajęcia w centrum symulacji.

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo w systemie niestacjonarnym tzw. „pomostowe” organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2012r. (Dz.u. z 2012 poz. 770), przeznaczone dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej. Czas kształcenia na studiach zawodowych wynosi w stosunku do pielęgniarek:

dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

Po zaliczeniu przewidzianych planem i programem studiów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych i złożeniu pracy dyplomowej, student przystępuje do egzaminu kończącego studia zawodowe otrzymując tytuł zawodowy- licencjat pielęgniarstwa.

 


Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską do pracy w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach ochrony zdrowia.

Kształcimy w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Pielęgniarstwa:

 

Gora Joanna

 mgr Joanna Góra

 

Profesorowie, adiunkci i asystenci ANSG:

dr Monika Borek
dr Małgorzata Cichońska
dr Paweł Gotowiecki
mgr Monika Jary
mgr Ewa Jóźwik
dr Katarzyna Kowalska
dr Wioletta Krawczyk
dr Katarzyna Kucharska
dr Dorota Maciąg
dr Agnieszka Pawłowska- Muc
dr Jerzy Stanisławek
mgr Iwona Wójcik
dr hab. prof. ANSG Bożena Zboina

Pozostali wykładowcy:

 

prof. dr hab. Marcin Maciejczyk

       

lek. med. Mateusz Nowak

       

mgr Katarzyna Wiśniewska

dr hab. Roman Fafula

lek. med. Barbara Strzelbicka

mgr Monika Jary

dr hab. Paweł Więch

lek. med. Jacek Anioł

mgr Adam Saczko

dr Anna Podolak

lek. med. Agnieszka Samborska

mgr Małgorzata Romańska

dr Petro Pokotylo

lek. med. Katarzyna Królewska

mgr Aneta Łosiak

dr Grażyna Rogala-Pawelczyk

mgr Marta Gulińska

mgr Ewelina Walus

dr Ewa Kowalska

mgr Iwona Flamholc

mgr Wiesława Grudzień

dr Jacek Gulczyński

mgr Katarzyna Gajek

mgr Katarzyna Czubak

dr Małgorzata Knap

mgr Anna Mitoraj- Broda

mgr Marzena Grudzień

dr Aneta Mielnik

mgr Wiesław Matyskiewicz

mgr Iwona Wójcik

dr Małgorzata Górecka-Smolińska     

mgr Agnieszka Michalska

mgr Anita Wójcik

dr Adam Karolik

mgr Małgorzata Currie

mgr Justyna Walczak

dr Marta Zarajczyk

mgr Wiktor Możgin

mgr Kinga Marcińczak

dr Aleksandra Kiełtyka

mgr Karolina Cichońska

mgr Maria Szumilas

dr Anna Lesiak

mgr Urban Bednarski

mgr Łukasz Sobuś

dr Ewelina Cudzik

mgr Roma Zaprzalska

mgr Ewa Jóźwik

dr Anna Ignaczak

mgr Edyta Kubryn

mgr Grażyna Twaróg

dr Marcin Radzięta

mgr Lucyna Joniec

mgr Elżbieta Krasowska

mgr Małgorzata Dybiec

mgr Konrad Borowski

mgr Edyta Bogusz

ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń

 

 


Z życia kierunku