22 bezpieczenstwo

Specjalności/ profile kształcenia:

  • Zarządzanie organizacjami proobronnymi
  • Ochrona informacji niejawnych

O kierunku

Program studiów Bezpieczeństwo Narodowe (profil praktyczny), opracowany przez wybitnych specjalistów mających wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem bezpieczeństwa, pozwala studentom na zdobycie zarówno teoretycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności. Część zajęć prowadzonych na kierunku ma charakter terenowy (np. strzelectwo). Studia adresowane są do osób zawodowo związanych z sektorem bezpieczeństwa lub zainteresowanych pracą w tym sektorze – funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, osób mających dostęp do informacji niejawnych, członków organizacji proobronnych

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego stale rozwija się, dbając o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia i dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy oraz systemu obronnego RP. W minionych latach katedra organizowała krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, prelekcje, spotkania z wybitnymi osobistościami związanymi z problematyką bezpieczeństwa. W naszych działaniach współpracujemy m.in. ze służbami mundurowymi i agencjami ochrony mienia – umożliwiając naszym studentom odbywanie praktyk zawodowych:

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w ramach studiów realizują dodatkowo, „w pakiecie”, dwa kursy: Kurs „Wychowawca wypoczynku dla dzieci i młodzieży” (na specjalności: Zarządzanie Organizacjami Proobronnymi); Kurs na kierownika ds. imprez masowych (wszyscy studenci)


Specjalności:

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Ochrona informacji niejawnych – student zapoznaje się z problematyką ochrony informacji niejawnych, jej prawnymi podstawami oraz zagrożeniami, poznaje zagadnienia terroryzmu, wywiadu i kontrwywiadu, infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa przemysłowego, dowiaduje się jak państwo broni się przed hakerami i na czym polegały kulisy afery Wikileaks. Absolwent kierunku może się zawodowo rozwijać pracując w pionach informacji niejawnych urzędów i przedsiębiorstw.

Zarządzanie organizacjami proobronnymi – student zapoznaje się z problematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych o profilu proobronnym i skutecznego zarządzania tego typu organizacjami; studenci poznają wiedzę z zakresu rachunkowości stowarzyszeń, BHP, podstaw prawa czy komunikacji medialnej. Absolwenci kierunku zyskują kompetencje do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach proobronnych.


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2

 


Kadra

Kierownik katedry Bezpieczeństwa Narodowego

anatol
gen. broni w st. spocz. Prof ANSG dr inż. Anatol Wojtan

 

Profesorowie, adiunkci i asystenci ANSG:

 


dr hab. prof ANSG Anna Doliwa-Klepacka
dr Paweł Gotowiecki
płk w st. spocz. dr inż. Dobrosław Mąka
mgr Wiktor Możgin
dr Sylwia Poparda
płk rez. mgr Stefan Suska
dr Mateusz Kamionka

Pozostali wykładowcy

ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń           

     

dr Tomasz Jarocki

     

Rafał Dobrowolski

nadkom. dr Dominik Kowalski

nadinsp. mgr Marek Hebda              

mgr Grzegorz Marzec

dr Anna Zybura

prof. dr Alba Popescu

nadkom. mgr Dariusz Loranty

dr inż. Łukasz Śliwiński

dr Anna Bałdyga

mgr Karolina Skurska

dr Monika Borek

dr Małgorzata Cichońska

płk w st. spocz. dr inż. Krzysztof Surdyk              

gen. bryg. rez. dr inż.Jarosław Stróżyk

mgr Łukasz Witkowski

mgr Lena Kuzka- Gos

dr Adam Pązik

mgr Natalia Wróbel

mgr Mieszko Oziębłowski

prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko

mgr Karol Wójcik

mgr Aleksander Czichos

dr Monika Borek

płk w st spocz. mgr Jacek Rychlica

mgr Mateusz Moryciński

dr Przemysław Furgacz

mgr Anna Mitoraj- Broda

mgr Piotr Gil

dr Katarzyna Kowalska

mgr Agnieszka Kwiatkowska

mgr Aleksandra Czubak

dr Zdzisław Kałamaga

mgr Justyna Osuch

mgr Marcin Bugajski

 


Z życia kierunku