22 bezpieczenstwo

Drodzy Absolwenci!


Pragnąc podtrzymać więzi ze wszystkimi Absolwentami opuszczającymi mury Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, zapraszamy do grona członków Klubu Absolwenta WSBiP.


Chcemy służyć Państwu pomocą oraz wspólnie cieszyć się z odniesionych sukcesów, ponieważ WASZ SUKCES TO NASZ SUKCES !


Mamy nadzieję, że kontakt z dużą grupą absolwentów różnych kierunków studiów i różnych pokoleń przyczyni się do budowania dynamicznej, systematycznej i efektywnej współpracy.


Klub Absolwenta ma charakter otwarty, zrzeszając absolwentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Filiach Uczelni. Stwarza on nowe możliwości współpracy oraz otwiera perspektywy integracji absolwentów.

Działalność Klubu Absolwenta ma na celu w szczególności:

  • podtrzymywanie i pogłębianie kontaktów nawiązanych podczas studiów,
  • budowanie więzi w różnych środowiskach, wywodzących się z naszej Uczelni,
  • upowszechnianie wśród absolwentów oferty studiów uzupełniających, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i innych,
  • zachęcanie do udziału i aktywny udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych na Uczelni,
  • gromadzenie i upowszechnianie informacji o absolwentach Uczelni oraz ich losach
    i sukcesach zawodowych,
  • prowadzenie bazy danych absolwentów
  • wspieranie i promocję WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przynależność do Klubu Absolwenta nie jest związana z uiszczaniem jakichkolwiek opłat członkowskich.

SPECJALNĄ KORZYŚCIĄ DLA CZŁONKÓW KLUBU ABSOLWENTA JEST ZNIŻKA 20 %
NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE PRZEZ WSBIP W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.

Do Klubu Absolwenta mogą zapisać się osoby, które ukończyły studia w WSBiP,
a także studenci ostatniego roku studiów.
Warunkiem nabycia członkostwa jest wypełnienie Deklaracji Przystąpienia do Klubu Absolwenta WSBiP dostępnej w dziekanacie Uczelni oraz na stronie www.goluchowski.edu.pl

 

     
Regulamin Klubu Absolwenta PDF ikona pdf2
Deklaracja przystąpienia do Klubu Absolwenta PDF ikona pdf