22 bezpieczenstwo

Drodzy Absolwenci!


Pragnąc podtrzymać więzi ze wszystkimi Absolwentami opuszczającymi mury Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, zapraszamy do grona członków Klubu Absolwenta ANSG.


Chcemy służyć Państwu pomocą oraz wspólnie cieszyć się z odniesionych sukcesów, ponieważ WASZ SUKCES TO NASZ SUKCES !


Mamy nadzieję, że kontakt z dużą grupą absolwentów różnych kierunków studiów i różnych pokoleń przyczyni się do budowania dynamicznej, systematycznej i efektywnej współpracy.


Klub Absolwenta ma charakter otwarty, zrzeszając absolwentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Filiach Uczelni. Stwarza on nowe możliwości współpracy oraz otwiera perspektywy integracji absolwentów.

Działalność Klubu Absolwenta ma na celu w szczególności:

  • podtrzymywanie i pogłębianie kontaktów nawiązanych podczas studiów,
  • budowanie więzi w różnych środowiskach, wywodzących się z naszej Uczelni,
  • upowszechnianie wśród absolwentów oferty studiów uzupełniających, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i innych,
  • zachęcanie do udziału i aktywny udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych na Uczelni,
  • gromadzenie i upowszechnianie informacji o absolwentach Uczelni oraz ich losach
    i sukcesach zawodowych,
  • prowadzenie bazy danych absolwentów
  • wspieranie i promocję ANSG w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przynależność do Klubu Absolwenta nie jest związana z uiszczaniem jakichkolwiek opłat członkowskich.

SPECJALNĄ KORZYŚCIĄ DLA CZŁONKÓW KLUBU ABSOLWENTA JEST ZNIŻKA 20 %
NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE PRZEZ ANSG W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.

Do Klubu Absolwenta mogą zapisać się osoby, które ukończyły studia w ANSG,
a także studenci ostatniego roku studiów.
Warunkiem nabycia członkostwa jest wypełnienie Deklaracji Przystąpienia do Klubu Absolwenta ANSG dostępnej w dziekanacie Uczelni oraz na stronie www.goluchowski.edu.pl

 

     
Regulamin Klubu Absolwenta PDF ikona pdf2
Deklaracja przystąpienia do Klubu Absolwenta PDF ikona pdf